Ανανέωση Διπλώματος - Sgouros Training Boat

Ανανέωση Διπλώματος


Δικαιολογητικά για την ανανέωση διπλώματος χειριστή ταχύπλοου


Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ανανέωση διπλώματος ταχυπλόου σε μορφή πιστωτικής κάρτας είναι τα παρακάτω:

  • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας οδηγησής σας. (σε περίπτωση που δεν την έχετε απαιτείται ιατρική βεβαίωση από παθολόγο και οφθαλμίατρο).
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
  • Υπεύθυνη δήλωση N.105
  • Δύο (02) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες και αντίστοιχο ψηφιακό αρχείο(CD-USB).(λόγος ύψους προς πλάτος: 2,2cm/1,9cm (δηλαδή αναλογία 1,16) και ανάλύση τουλάχιστον 450 X 522 pixels).