Δίπλωμα Ταχύπλοου Σκάφους - Sgouros Training Boat

Δίπλωμα Ταχύπλοου Σκάφους

Δίπλωμα Ταχύπλοου Σκάφους

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που ακολουθείτε για την απόκτηση του διπλώματος περιλαμβάνει πρακτικά και θεωρητικά μαθήματα διάρκειας 4-5 ωρών (οι ώρες διαφέρουν ανάλογα με την ικανότητα του εκπαιδευόμενου). Η πρακτική εκπαίδευση περιλαμβάνει 4 με 6 μαθήματα διάρκειας 60 λεπτών.Υποχρεωτικό θεωρητικό μάθημα είναι μόνο ένα, αλλά ο εκπαιδευόμενος μπορεί να κάνει όσα ακόμα επιθυμεί.

Μαθήματα

Στο πρώτο μάθημα ο εκπαιδευόμενος έρχεται σε πρώτη επαφή με τα κύρια μέρη του σκάφους, τα είδη των σκαφών, το μηχανοστάσιο, εκπαιδεύεται στο δέσιμο και λύσιμο των ναυτικών κόμπων , γνωρίζει την κατάλληλη ενδυμασία καθώς και την προετοιμασία απόπλου.

Στο δεύτερο μάθημα ο εκπαιδευόμενος έρχεται σε γνωριμία με τον χειρισμό του σκάφους, την αγκυροβολία, την πρυμοδέτηση, τους κανόνες αποφυγής σύγκρουσης , τη διάσωση ανθρώπου στη θάλασσα και γενικά τις διαδικασίες σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Στο τρίτο μάθημα ενημερώνεται για τις γεωγραφικές συντεταγμένες, μελετά ναυτικούς χάρτες και την εύρεση πορείας, το χειρισμό πυξίδας, αναγνώριση ηχητικών και φωτεινών σημάτων. Στο τρίτο και τελευταίο μάθημα γίνεται εφαρμογή της διδακτέας ύλης εν πλω καθώς και η γραπτή εξέταση.

Έπειτα από αυτά έχουμε αποκτήσει το δικό μας δίπλωμα ταχυπλόου και ετοιμαζόμαστε για τη θαλάσσια περιήγησή μας με ασφάλεια.