Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων - GDPR - Sgouros Training Boat

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων – GDPR

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Mε την παρακάτω πολιτική θα ενημερωθείτε σχετικά με τη συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων. Η εταιρεία μας με την επωνυμία «ΣΓΟΥΡΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ –Σχολή εκμάθησης ταχύπλοων σκαφών » με έδρα στον Κορυδαλλό Αττικής, τηλ. 6974284919 και ΑΦΜ 118332061, προβαίνει στη συλλογή και τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων.

Προσωπικά δεδομένα

Ως προσωπικά δεδομένα ορίζονται οι προσωπικές πληροφορίες με βάση τις οποίες ταυτοποιείται/αναγνωρίζεται κάποιο φυσικό πρόσωπο. Αυτές μπορεί να είναι το όνομα, το επώνυμο, το ΑΦΜ, καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μέσα από την οποία μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα η ταυτότητα ενός ατόμου.

Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Ως επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ορίζεται οποιαδήποτε ενέργεια περιλαμβάνει τη χρήση, τη συλλογή, την καταχώριση, την οργάνωση, τη διάρθρωση, την αποθήκευση, την προσαρμογή ή μεταβολή, την ανάκτηση, την κοινολόγηση με διαβίβαση, την διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, τη συσχέτιση, τον περιορισμό, τη διαγραφή ή την καταστροφή πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα.

Συλλογή και χρήση Προσωπικών Δεδομένων

Η συλλογή προσωπικών δεδομένων αφορά εκείνα που είναι αναγκαία για να εξυπηρετηθεί ο σκοπός για τον οποίον συλλέχθηκαν. Η χρήση των ανωτέρω δεδομένων πραγματοποιείται αυστηρά και μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους έχει γίνει η συλλογή τους, με εξαίρεση προσωπικά δεδομένα που έχουν συλλεχθεί πιθανόν από τα Cookies. Με κάθε επίσκεψη στο website μας, και φυσικά κατόπιν συγκατάθεσής σας συλλέγουμε ορισμένα προσωπικά δεδομένα με σκοπό να βελτιώσουμε την εμπειρία σας, τα οποία όμως εσείς οι ίδιοι μας παρέχεται κατόπιν συμπλήρωσης των αντίστοιχων πεδίων.

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Η εταιρεία μας εγγυάται πως έχει προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια η οποία διαφυλάττει τα δεδομένα σας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ( GDPR).

Τρόποι χρήσης Προσωπικών Δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα χρησιμοποιούνται κατόπιν συγκατάθεσής σας και σύμφωνα τους όρους της συμβατικής μας σχέσης, τις νομικές υποχρεώσεις και το νομικό συμφέρον της εταιρείας μας , αυστηρά για τους σκοπούς για τους οποίους έχουν συλλεχθεί είτε από ειδικά εξουσιοδοτημένα μέλη της εταιρείας μας, είτε από συνεργάτες που έχουν δεσμευτεί για την τήρηση του απορρήτου των δεδομένων αυτών και για τους τρόπους επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων για λογαριασμό μας και με την καθοδήγησή μας. Η χρήση τους μπορεί να σχετίζεται με την εξυπηρέτησή σας κατά τις επισκέψεις σας στο website μας, για να σας ενημερώνουμε, ή να ερχόμαστε σε επαφή με εσάς μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

Η εταιρεία μας εγγυάται το απόρρητο των προσωπικών σας δεδομένων και η κοινοποίηση αυτών σε τρίτους πραγματοποιείται μόνο σε περίπτωση που αυτό κρίνεται αναγκαίο από την ισχύουσα νομοθεσία ή τις δημόσιες αρχές.

Οποιοσδήποτε από τους παραπάνω έρχεται σε επαφή με τα προσωπικά σας δεδομένα υποχρεούται να τα προστατεύει, να τηρεί το απόρρητό τους, να μην τα κοινοποιεί σε τρίτους, και φυσικά να πράττει σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ( GDPR).

Διαγραφή Προσωπικών Δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα έχουν συλλεχθεί αποκλειστικά και μόνο για κάποιον συγκεκριμένο σκοπό, μετά την εκπλήρωση του οποίου αυτά διαγράφονται, με εξαίρεση την περίπτωση των Cookies που ακολουθούν διαφορετική πολιτική.

Google Analytics

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί google analytics για περαιτέρω πληροφορίες ως προς θα google analytics μπορείτε να ενημερωθείτε πατώντας εδώ

Google Maps

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί google maps για περαιτέρω πληροφορίες ως προς θα google maps μπορείτε να ενημερωθείτε πατώντας εδώ

Τα δικαιώματα σας

Ανά πάσα στιγμή έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας, λήψης γραπτής μορφής τους, τροποποίησης/διόρθωσής σε περίπτωση λάθους, καθώς και ανανέωσης ή διαγραφής αυτών κατόπιν αιτήματός σας. Μπορείτε επίσης να ενημερώνεστε για τους σκοπούς και τρόπους χρήσης και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων από μέρους μας, καθώς και να ζητήσετε περιορισμό των ανωτέρω, αν δεν εξυπηρετούν πλέον σκοπούς για τους οποίους αρχικά είχαν συλλεχθεί. Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας.

Νομική βάση

Η συλλογή, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από την εταιρεία μας πραγματοποιούνται βάσει του Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ (GDPR) και την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση υποθέσεων σχετιζόμενων με τα Προσωπικά σας Δεδομένα είναι τα Δικαστήρια Αθηνών και σε σπάνιες περιπτώσεις το Ειρηνοδικείο Αθηνών.
Σε περίπτωση καταγγελίας παραβίασης των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210. 6475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) contact@dpa.gr)

Σας γνωστοποιούμε πως σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο η παρούσα Πολιτική ενημερώνετε. Παρακαλούμε όπως την διαβάζετε σε τακτά χρονικά διαστήματα με προσοχή για να έχετε γνώση των δικαιωμάτων σας και του τρόπου χρήσης των δεδομένων σας από μέρους μας.