Ναυτικοί Κόμποι - Sgouros Training Boat

, Sgouros Training Boat

Ναυτικοί Κόμποι

Οι ναυτικοί κόμποι με τους οποίους δύναται να δεθούν με ασφάλεια τα σκάφη, ταχύπλοα και πάσης φύσεως πλωτά και πλοιάρια ή και πλοία είναι οκτώ (8) και παρουσιάζονται παρακάτω με σχετική γραφιστική εικονική αναπαράσταση.

Καντηλίτσα (bowline) Η καντηλίτσα είναι ο βασικός και πιό χρήσιμος κόμπος για να δένουμε το σκάφος.

, Sgouros Training Boat

Ναυτικός κόμπος με Οκτάρια σε δέστρα.

, Sgouros Training Boat

Δύο (2) σταυρόκομποι για την ένωση με δύο σχοινιά ίδιου πάχους.

, Sgouros Training Boat

Μονός κόμπος για την σύνδεση με δύο (2) σχοινιά διαφορετικού πάχους.

, Sgouros Training Boat

Διπλός κόμπος για την σύνδεση με δύο (2) σχοινιά διαφορετικού πάχους.

, Sgouros Training Boat

Ναυτικός κόμπος για δέσιμο σχοινιού σε κρίκο.

, Sgouros Training Boat

Ναυτικός κόμπος για το δέσιμο ενός σχοινιού σε κοντάρι (ή ακόμα και στο rollbar του ταχύπλοου ή οποιουδήποτε σκάφους).

, Sgouros Training Boat

Καντηλίτσα με διπλό σχοινί για να δέσουμε ένα σχοινί (όχι από την άκρη του σχοινιού, αλλά σε οποιοδήποτε σημείο κατά μήκος του).

, Sgouros Training Boat